Menu

Aktualności

Agregaty wody lodowej AQUACOOL GREEN z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 (propan) produkcji PPH COOL

Rok 2018 niesie ze sobą szereg nowych regulacji prawnych, z którymi muszą zmierzyć się producenci i dostawcy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wprowadzona we wrześniu 2017 roku nowelizacja ustawy o F-gazach, a także wchodzące w życie na terenie UE z dniem 01.01.2018 rozporządzenie „Eco design” dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych wymusza poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji urządzeń celem dopasowania ich do nowych przepisów.

Wprowadzane stopniowo ograniczenia stosowania czynników chłodniczych o wysokim potencjale GWP skłaniają producentów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła do poszukiwania i wykorzystywania ekologicznych czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP. Do czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP zalicza się amoniak, dwutlenek węgla (CO2), węglowodory (takie jak R290 propan), woda i powietrze, a także syntetyczne czynniki chłodnicze, czyli hydrofluoroolefiny (HFO). Dwutlenek węgla (CO2) i propan (R290) mają niski lub nawet zerowy potencjał GWP, nie powiększają dziury ozonowej i są tanie. Natomiast czynniki HFO, które także mają niski potencjał GWP i nie powiększają dziury ozonowej są bardzo drogie i wymagają zastosowania złożonych systemów produkcji.

Propan (R290) jako naturalny czynnik chłodniczy nie podlega ustawie F-gazowej i związanych z nią obowiązkach (m.in. rejestracji w centralnej bazie operatorów), jak również nie podlega opłatom za emisje do środowiska. Jest jednorodnym czynnikiem chłodniczym o dobrych własnościach termodynamicznych. Napełnienie układu odpowiada 40-45% napełnienia R22, R404A, R134A, a jego współczynnik EER jest od 6 do 15 % większy w porównaniu z HFC. Również wydajność objętościowa sprężarek dla propanu jest większa od 10 do 20% w porównaniu do freonu R404A. Jako, że propan należy do czynników o wyższej klasie palności z grupy A3 wymaga on szczególnej ostrożności przy pracach serwisowych. Grupa A3 obejmuje substancje, które stwarzają większe zagrożenie z powodu palności niż czynniki grupy A2L. Główną różnica polega na tym, że zapłon może nastąpić już od źródła ciepła o stosunkowo niskiej energii. W grę wchodzą także wyładowania elektryczności statycznej z odzieży, narzędzi stalowych, z niepoprawnie uziemionych urządzeń lub z przełączników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa kluczowe jest więc zapobieganie powstawaniu źródeł zapłonu, dobra wentylacja oraz eliminacja wycieków. Pracując z czynnikami grupy A3 wymagane jest korzystanie z indywidualnego wykrywacza wycieków oraz pomp próżniowych, wentylatorów, wag, stacji do odzysku, wykrywaczy i wiertarek, które posiadają certyfikaty o dopuszczeniu do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem (klasa pomieszczeń 2 wg ATEX).

W pośrednich układach chłodzenia ( spełniających wymagania klasy III wg EN 378) z wykorzystaniem R290 nie ma ograniczeń co do załadunku czynnika dla posadowienia na zewnątrz w lokalizacji o charakterystyce dostępu typu C (wg EN 378). W pojedynczym układzie chłodzenia realnie występuje bardzo mała ilość czynnika. Ilość tę przyjmuje się na poziomie mniej więcej 10 kg / 100 kW.

Rozwiązania oparte na wykorzystaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R290 (propanu) w agregatach wody lodowej z powodzeniem stosuje firma PPH COOL. Pierwszy chilller ze sprężarkami półhermetycznymi i funkcją wbudowanego free coolingu, o wydajności chłodniczej 180 kW został wyprodukowany i dostarczony do klienta listopadzie 2013 roku.

W 2015 roku firma PPH COOL wprowadziła do produkcji nową linię agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem pod nazwą AQUACOOL GREEN, gdzie czynnikiem chłodniczym jest ekologiczny R290.

Agregaty AQUACOOL GREEN VCG to typoszereg urządzeń ze sprężarkami tłokowymi półhermetycznymi o wydajności chłodniczej od 63 do 635 kW do zastosowania zarówno w klimatyzacji jak i w chłodnictwie (wersja niskotemperaturowa), dostępnych w wersji standardowej (H) oraz w wersji o obniżonej głośności (L).

W całej linii chillerów AQUACOOL GREEN stosowane są wymienniki skraplaczy typu microchannel, które pozwoliły na obniżenie zawartości czynnika chłodniczego w obiegu i wpłynęły korzystnie na współczynniki efektywności. W zależności od wymagań projektu istnieje również możliwość zastosowania wentylatorów skraplacza z silnikami EC o wyższej klasie energetycznej, w klasie zabezpieczenia IP54.

W układzie chłodniczym dostępne są parowniki na bazie wymienników płytowych - standardowe wyposażenie w technologii Assymetric, dzięki której uzyskujemy redukcję spadku ciśnienia chłodziwa oraz wymienników płaszczowo-rurowych - wyposażenie opcjonalne. Każde urządzenie ma dwa (modele VCG 290 i 360 – 4 obiegi) niezależne obiegi chłodnicze wyposażone w: filtr osuszacz, wziernik, elektroniczny zawór rozprężny (EEV), zawory serwisowe, presostaty wysokiego (HP) i niskiego (LP) ciśnienia oraz termostat przeciwzamrożeniowy parownika.

Agregaty AQUACOOL GREEN mogą być także wyposażone w moduły pompowe z jedną lub dwoma pompami (druga pompa rezerwowa) niskiego podnoszenia (P/2P) lub wysokiego podnoszenia (PH/2PH). Dla serii agregatów VCG dostępne są także moduły hydrauliczne z izolowanym zbiornikiem buforowym.

W roku 2017 PPH Cool zrealizował kilka projektów opartych na agregatach wody lodowej serii AQUACOOL GREEN zarówno w aplikacjach klimatyzacji komfortu, jaki i aplikacjach przemysłowych. Jedną z takich referencji jest dostawa i uruchomienie systemu 2-ch agregatów AQUACOOL GREEN VCGV o mocy chłodniczej łącznej ok. 1000 kW na czynnik R290 oraz suchej chłodnicy wentylatorowej produkcji Stefani (jesteśmy dystrybutorem tej marki) pracującej w trybie free cooling w okresach niskich temperatur zewnętrznych dla zakładu Effector SA we Włoszczowie.

Firma PPH Cool to nie tylko agregaty wody lodowej z ekologicznym czynnikiem R290. To również chillery serii AQUACOOL z czynnikiem chłodniczym R410A, R134A oraz amoniakalne agregaty wody lodowej o małym załadunku czynnika, ze sprężarkami śrubowymi i skraplaczami chłodzonymi powietrzem zarówno dla zastosowań klimatyzacyjnych jak i technologicznych (systemy chłodzenia pośredniego).

Pełna oferta produktów firmy PPH COOL dostępna jest na stronie internetowej www.cool.pl a szczegółowe informacje można uzyskać w naszych regionalnych biurach sprzedaży na terenie całej Polski.