Menu

Agregaty chłodnicze w Obudowie

Agregaty chłodnicze w obudowie, ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, z możliwością instalacji szafy zasilającej.

Sekcja pobierania

Przejdź

Charakterystyka

Konstrukcja

obudowa samonośna, stalowa, lakierowana, zintegrowana ze skraplaczem, z możliwością instalacji szafy zasilającej, KOMPAKT - obudowa z wentylatorami o wydmuchu pionowym; MINI - obudowa z wentylatorami o wydmuchu poziomym.

Czynnik chłodniczy

R404A/R507?R407F/R448A/R449A/R407C/R134A

Zasilanie

3/400V/50 Hz

Sprężarki

Tłokowe hermetyczny i półhermetyczne, spiralne. Wyposażone w grzałkę oleju, wziernik, zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu, zabezpieczenie silnika.

Skraplacz

Z rurek miedzianych z lamelami aluminiowymi w agregatach KOMPAKT wyposażony w sekcję dochłodzenia cieczy.

Wyposażenie Standardowe

Wentylatory skraplacza
 • osiowe; z silnikiem trójfazowym
 • wentylatory ø500/ø630 mm - dwubiegowe
 • wentylatory ø350 mm jednobiegowe
 • presostat wysokiego ciśnienia do regulacji jednego wentylatora w agregatach KOMPAKT.
Zabezpieczenia:
 • presostat podwójny w urządzeniach z jedną sprężarką
 • presostat wysokiego ciśnienia dla każdej sprężarki i presostat niskiego ciśnienia w urządzeniach 2-sprężarkowych
 • presostat różnicowy oleju w agregatach ze sprężarką wyposażoną w pompę olejową
 • System wtrysku cieczy w agregatach MINI ze sprężarkami ZF
Elementy linii cieczowej w agregatach MINI
 • filtr cieczy
 • wziernik
 • zawór odcinający
Szafa zasilająco-sterownicza

W obudowie KOMPAKT przewidziano miejsce na zamontowanie szafy zas.-ster. W obudowie MINI - przewody podłączone do zacisków na płycie.

Zbiornik cieczy

W agregatach MINI z certyfikatem PED wyposażonych w:

 • wziernik (dla zbiorników powyżej 15 dm3)
 • króciec zaworu bezpieczeństa (dla zbiorników powyżej 15 dm3)

Wyposażenie Dodatkowe

SPRĘŻARKI PÓŁHERMETYCZNE
 • regulacja wydajności
 • odciążenie rozruchu
Wentylator skraplacza
 • regulacja obrotów dla silników 1/230V/50Hz.
 • dodatkowy presostat wysokiego ciśnienia.
NIESTANDARDOWE
 • Zbiornik cieczy w agregatach KOMPAKT
 • Zawór bezpieczeństwa na zbiorniku cieczy
 • Odolejacz
 • Separator cieczy
 • Presostat niskiego ciśnienia
 • Obudowa szafy zasilająco- sterowniczej dla obudowy KOMPAKT
 • Kompletna szafa zasilająco sterownicza

Materiały do pobrania

Pobierz Katalog